Warning: Undefined array key "permission" in /customers/d/a/0/fm3.dk/httpd.www/benchmark/bm/BubbleChartEfterslTotal.php on line 74 Efterslæb og karakter
  fm3 logo


Lær af case fra Køge. De fik med et samlet strategisk overblik skabt et grundlag for prioritering af vedligeholdelsesmidlerne. Læs mere her ...
Som de siger i Køge: 'Nu har vi fået en god illustration af vores udfordringer ...'

Grafen visualisere data for arealer og renoveringsudgifter i forhold til det gennemsnitlige vedligeholdelsesniveau for bygningerne.
Cirklernes størrelse er proportionale og repræsenterer det samlede areal af bygninger med den givne tilstand. (Man kan skifte mellem areal og mio. kr.)

Det blå bånd illustrerer en målsætning for kommunens ejendommes kvalitetsniveau. Den røde stiplede linje målsætning for dårligste bygningsdel.

  
Vælg: Vis graf baseret på:
Størrelse af bobler relativt ift.
Størrelse af bobler relativt ift. mio. kr.
   
  Boblernes størrelse er relativ i forhold til den største boble.
Ved at sætte ovenstående værdier til størrelsen af den største værdi eller større kan du selv bestemme boblernes størrelse. Ved at anvende samme værdier for flere scenarier vil boblerne have samme størrelse på tværs af scenarier. Ved værdi 0 bestemmer graf selv den bedste størrelse ift. til den største værdi i dit datasæt.


Tilstand x mio. kr. Farve  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Sum 1.110.001 500.000,0    
x: placering på x-aksen. Min. 0, Max 1.000.
Du kan ændre x i tabel for at forskyde 'bold' vandret
-

Titel  :
Titel2 :

Bånd for acceptabel/tilstræbt kvalitet:

Top:    Bund:   

Nedre linje for kvalitet (herunder er pr. definition efterslæb):
Karakter: