Forside fm3 logo
 
Albertslund Kommune
Region Hovedstaden
       
Samlet areal
Samlet areal
Det samlede areal, der anvendes til kommunale aktiviteter både skoler, daginstituioner, idrætshaller, servicearealer på ældrecentre. etc.
Der skal ikke medtages udlejningsboliger eller arealer udlejet til erhverv.
, m² BDA

BDA
BygningsDriftsAreal også kaldet det nyttige areal.
BDA = samlet bygningsareal + areal af udnyttet del af tagetage + samlet kælderetageareal
Alle disse arealkomponenter fremgår af BBR-ejermeddelelsen.

Da man i BBR anvender bruttoarealer ved opgørelsen er det kun ved afvigelse af den udnyttet del af tagetagen, at der er en mindre forskel mellem bruttoetagearealet og BDA. Til brug for nøgletal er denne forskel minimal, hvorfor enten BDA eller Bruttoetagearealet kan anvendes.

Bruttoetageareal svarer til det engelske GFA=Gross Floor Area.

For lejemål er BDA defineret som huslejeareal med driftsforpligtelser.

:
   
    Benchmark
Danmark
 
Borgere
Borgere
Antal af indbyggere/borgere i kommunen per 1. kvartal 2019. Enten alle borgere i kommunen eller i den angivne aldersgruppe.
Data er fra Danmarks Statistik, Statistikbanken
i alt:    
    m² BDA pr. borger*  :  5,3  
Klik på tal for at se DK-kort med verificerede nøgletal.
     
             
               
BDA

BDA
BygningsDriftsAreal også kaldet det nyttige areal.
BDA = samlet bygningsareal + areal af udnyttet del af tagetage + samlet kælderetageareal
Alle disse arealkomponenter fremgår af BBR-ejermeddelelsen.

Da man i BBR anvender bruttoarealer ved opgørelsen er det kun ved afvigelse af den udnyttet del af tagetagen, at der er en mindre forskel mellem bruttoetagearealet og BDA. Til brug for nøgletal er denne forskel minimal, hvorfor enten BDA eller Bruttoetagearealet kan anvendes.

Bruttoetageareal svarer til det engelske GFA=Gross Floor Area.

For lejemål er BDA defineret som huslejeareal med driftsforpligtelser.

 daginstitution
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi          
opvarmet
Opvarmet areal defineres som summen af areal direkte og indirekte opvarmet til mindst 18° C for samtlige bygninger på ejendommen eller for andel af lejemål.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi          
rengjort
Rengjort areal defineres som summen af gulvarealer, som er omfattet af rengøring minimum hver uge, for samtlige bygninger på ejendommen.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi         Relativ Benchmarking
Relativ Benchmarking
Jo mindre det blå areal er jo bedre.
Blå punkter indenfor den orange linje betyder, at man har en værdi mindre end landsgennemsnittet. Blå punkter udenfor betyder, at man har en værdi højere end landsgennemsnittet.

Ved relativ benchmarking er den højeste værdi i
datasættet ~ 100, mens den laveste værdi ~ 0.

Har man således den laveste værdi i benchmarking vil det pågældende punkt ligge i spindelvævets centrum. Har man derimod den højeste værdi i benchmarking vil punktet lige på spindelvævets periferi.
:

        Benchmark  
Arealforvaltning        Nøgletal Danmark  
Antal børn i daginstitution     Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi m² BDA pr. barn* :  11,0  
Klik på tal for at se DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Borgere
Borgere
Antal af indbyggere/borgere i kommunen per 1. kvartal 2019. Enten alle borgere i kommunen eller i den angivne aldersgruppe.
Data er fra Danmarks Statistik, Statistikbanken
0-5 årige    
    m² BDA pr. borger* :  x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
     % i institution :  x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
               
Energi/Forsyning            
Vand-forbrug
Vand-forbrug opgøres i m3 vand jf. aflæsning på måler(e).
, m³
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi vand m³ pr. BDA* : 0,54  
Klik på tal for at se DK-kort med verificerede nøgletal.
 
El-forbrug
El-forbrug opgøres i kWh jf. aflæsning på måler(e). Der fratrækkes ikke egen el-produktion fra fx. solpaneler.

Ved evt. anvendelse af ek til opvarming angives denne del under varme. (Husk graddageregulering af varmeforbruget).
, kWh
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi el kWh pr. BDA* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Varme-forbrug
Varme-forbrug opgøres i kWh uanset om varme er fjernvarme, naturgas, olie eller anden varmekilde. Det kan være nødvendigt at omsætte fra andre energienheder fx. 1kWh = 3,6 MJ. 

HUSK at opgive varmeforbrug graddagereguleret, således at forbrug kan sammenlignes fra år til år.

, kWh
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi kWh pr. m² opvarmet* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
               
               
Vedligehold, Drift og Renhold          
Vedligehold-drift
Vedligehold-drift er udgifter til udvendige løbende afhjælpende vedligehold, mindre udvendige reparationer på bygningerne og på installationer (indvendigt som udvendigt).

Der er ikke indeholdt udgifter til terræn (fx p-pladser)
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi      kr. pr. BDA* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Vedligehold-anlæg
Vedligehold-anlæg  er vedligeholdelsesopgaven finansieret med anlægsmidler typisk til større forebyggende og (gen)-oprettende vedligeholdelses opgaver.

Det gælder ofte den udvendige vedligeholdelse, hvor størstedelen af finansieringen er fra anlægspuljer.

Der er ikke indeholdt udgifter til terræn.
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi  
               
Fællesdrift
Fællesdrift, afgrænset til "Driftspersonale” og udgifter til ”Service, ekstern hjælp”. 

Opgaverne er de typiske daglige driftstekniske opgaver, fx kontrol med tekniske installationer, at vinduer, døre og belysning fungerer mv. Herudover øvrige driftsopgaver, fx reparation af inventar, flytning af inventar, opsætning af lamper/hylder mv. Endelig akutte driftsproblemer, fx svigt i el-, vand- og varmeinstallationer, vinduer og døre.

Udgifter til fælles drift af udenomsarealer er ikke inkluderet.
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi    kr. pr. BDA* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Indvendig vedligehold
Indvendig vedligehold er vedligehold af indvendige overflader (fx. vægge, gulve), typisk afhjælpende vedlighold og mindre reparationer.
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi  
               
Renhold
Renhold indeholder alene indvendig rengøring, vinduespolering, måtte- og linnedservice samt serviceartikler.

Renhold af udvendig terræn og udvendig bygning inkluderes ikke.
, kr.  
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi kr. pr. m² rengjort* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
               
*  indgår i de kommunale nøgletal
         
         


Data er senest opdateret:
2019-04-16 15:32:07
           
               
BDA

BDA
BygningsDriftsAreal også kaldet det nyttige areal.
BDA = samlet bygningsareal + areal af udnyttet del af tagetage + samlet kælderetageareal
Alle disse arealkomponenter fremgår af BBR-ejermeddelelsen.

Da man i BBR anvender bruttoarealer ved opgørelsen er det kun ved afvigelse af den udnyttet del af tagetagen, at der er en mindre forskel mellem bruttoetagearealet og BDA. Til brug for nøgletal er denne forskel minimal, hvorfor enten BDA eller Bruttoetagearealet kan anvendes.

Bruttoetageareal svarer til det engelske GFA=Gross Floor Area.

For lejemål er BDA defineret som huslejeareal med driftsforpligtelser.

 skole/SFO
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi          
opvarmet
Opvarmet areal defineres som summen af areal direkte og indirekte opvarmet til mindst 18° C for samtlige bygninger på ejendommen eller for andel af lejemål.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi          
rengjort
Rengjort areal defineres som summen af gulvarealer, som er omfattet af rengøring minimum hver uge, for samtlige bygninger på ejendommen.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi         Relativ Benchmarking
Relativ Benchmarking
Jo mindre det blå areal er jo bedre.
Blå punkter indenfor den orange linje betyder, at man har en værdi mindre end landsgennemsnittet. Blå punkter udenfor betyder, at man har en værdi højere end landsgennemsnittet.

Ved relativ benchmarking er den højeste værdi i
datasættet ~ 100, mens den laveste værdi ~ 0.

Har man således den laveste værdi i benchmarking vil det pågældende punkt ligge i spindelvævets centrum. Har man derimod den højeste værdi i benchmarking vil punktet lige på spindelvævets periferi.
:

        Benchmark  
Arealforvaltning        Nøgletal Danmark  
Antal skoleklasser     Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi m² BDA pr. klasse* :  401,7  
Klik på tal for at se DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Antal elever     Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi m² BDA pr. elev* :  x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Borgere
Borgere
Antal af indbyggere/borgere i kommunen per 1. kvartal 2019. Enten alle borgere i kommunen eller i den angivne aldersgruppe.
Data er fra Danmarks Statistik, Statistikbanken
6-16 årige    
    m² BDA pr. borger* :  x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
    % i skole :  x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
               
Energi/Forsyning            
Vand-forbrug
Vand-forbrug opgøres i m3 vand jf. aflæsning på måler(e).
, m³
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi vand m³ pr. BDA* : 0,16  
Klik på tal for at se DK-kort med verificerede nøgletal.
 
El-forbrug
El-forbrug opgøres i kWh jf. aflæsning på måler(e). Der fratrækkes ikke egen el-produktion fra fx. solpaneler.

Ved evt. anvendelse af ek til opvarming angives denne del under varme. (Husk graddageregulering af varmeforbruget).
, kWh
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi el kWh pr. BDA* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Varme-forbrug
Varme-forbrug opgøres i kWh uanset om varme er fjernvarme, naturgas, olie eller anden varmekilde. Det kan være nødvendigt at omsætte fra andre energienheder fx. 1kWh = 3,6 MJ. 

HUSK at opgive varmeforbrug graddagereguleret, således at forbrug kan sammenlignes fra år til år.

, kWh
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi kWh pr. m² opvarmet* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
               
               
Vedligehold, Drift og Renhold          
Vedligehold-drift
Vedligehold-drift er udgifter til udvendige løbende afhjælpende vedligehold, mindre udvendige reparationer på bygningerne og på installationer (indvendigt som udvendigt).

Der er ikke indeholdt udgifter til terræn (fx p-pladser)
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi      kr. pr. BDA* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Vedligehold-anlæg
Vedligehold-anlæg  er vedligeholdelsesopgaven finansieret med anlægsmidler typisk til større forebyggende og (gen)-oprettende vedligeholdelses opgaver.

Det gælder ofte den udvendige vedligeholdelse, hvor størstedelen af finansieringen er fra anlægspuljer.

Der er ikke indeholdt udgifter til terræn.
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi  
               
Fællesdrift
Fællesdrift, afgrænset til "Driftspersonale” og udgifter til ”Service, ekstern hjælp”. 

Opgaverne er de typiske daglige driftstekniske opgaver, fx kontrol med tekniske installationer, at vinduer, døre og belysning fungerer mv. Herudover øvrige driftsopgaver, fx reparation af inventar, flytning af inventar, opsætning af lamper/hylder mv. Endelig akutte driftsproblemer, fx svigt i el-, vand- og varmeinstallationer, vinduer og døre.

Udgifter til fælles drift af udenomsarealer er ikke inkluderet.
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi    kr. pr. BDA* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Indvendig vedligehold
Indvendig vedligehold er vedligehold af indvendige overflader (fx. vægge, gulve), typisk afhjælpende vedlighold og mindre reparationer.
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi  
               
Renhold
Renhold indeholder alene indvendig rengøring, vinduespolering, måtte- og linnedservice samt serviceartikler.

Renhold af udvendig terræn og udvendig bygning inkluderes ikke.
, kr.  
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi kr. pr. m² rengjort* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
               
*  indgår i de kommunale nøgletal
         
         


Data er senest opdateret:
2019-04-16 15:32:07
           
               
BDA

BDA
BygningsDriftsAreal også kaldet det nyttige areal.
BDA = samlet bygningsareal + areal af udnyttet del af tagetage + samlet kælderetageareal
Alle disse arealkomponenter fremgår af BBR-ejermeddelelsen.

Da man i BBR anvender bruttoarealer ved opgørelsen er det kun ved afvigelse af den udnyttet del af tagetagen, at der er en mindre forskel mellem bruttoetagearealet og BDA. Til brug for nøgletal er denne forskel minimal, hvorfor enten BDA eller Bruttoetagearealet kan anvendes.

Bruttoetageareal svarer til det engelske GFA=Gross Floor Area.

For lejemål er BDA defineret som huslejeareal med driftsforpligtelser.

 administration
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi          
opvarmet
Opvarmet areal defineres som summen af areal direkte og indirekte opvarmet til mindst 18° C for samtlige bygninger på ejendommen eller for andel af lejemål.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi          
rengjort
Rengjort areal defineres som summen af gulvarealer, som er omfattet af rengøring minimum hver uge, for samtlige bygninger på ejendommen.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi         Relativ Benchmarking
Relativ Benchmarking
Jo mindre det blå areal er jo bedre.
Blå punkter indenfor den orange linje betyder, at man har en værdi mindre end landsgennemsnittet. Blå punkter udenfor betyder, at man har en værdi højere end landsgennemsnittet.

Ved relativ benchmarking er den højeste værdi i
datasættet ~ 100, mens den laveste værdi ~ 0.

Har man således den laveste værdi i benchmarking vil det pågældende punkt ligge i spindelvævets centrum. Har man derimod den højeste værdi i benchmarking vil punktet lige på spindelvævets periferi.
:

        Benchmark  
Arealforvaltning        Nøgletal Danmark  
Antal medarbejdere/brugere     Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi m² BDA pr. bruger* :  28,2  
Klik på tal for at se DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Borgere
Borgere
Antal af indbyggere/borgere i kommunen per 1. kvartal 2019. Enten alle borgere i kommunen eller i den angivne aldersgruppe.
Data er fra Danmarks Statistik, Statistikbanken
17+ årige    
    m² BDA pr. borger* :  x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
               
Energi/Forsyning            
Vand-forbrug
Vand-forbrug opgøres i m3 vand jf. aflæsning på måler(e).
, m³
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi vand m³ pr. BDA* : 0,18  
Klik på tal for at se DK-kort med verificerede nøgletal.
 
El-forbrug
El-forbrug opgøres i kWh jf. aflæsning på måler(e). Der fratrækkes ikke egen el-produktion fra fx. solpaneler.

Ved evt. anvendelse af ek til opvarming angives denne del under varme. (Husk graddageregulering af varmeforbruget).
, kWh
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi el kWh pr. BDA* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Varme-forbrug
Varme-forbrug opgøres i kWh uanset om varme er fjernvarme, naturgas, olie eller anden varmekilde. Det kan være nødvendigt at omsætte fra andre energienheder fx. 1kWh = 3,6 MJ. 

HUSK at opgive varmeforbrug graddagereguleret, således at forbrug kan sammenlignes fra år til år.

, kWh
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi kWh pr. m² opvarmet* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
               
               
Vedligehold, Drift og Renhold          
Vedligehold-drift
Vedligehold-drift er udgifter til udvendige løbende afhjælpende vedligehold, mindre udvendige reparationer på bygningerne og på installationer (indvendigt som udvendigt).

Der er ikke indeholdt udgifter til terræn (fx p-pladser)
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi      kr. pr. BDA* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Vedligehold-anlæg
Vedligehold-anlæg  er vedligeholdelsesopgaven finansieret med anlægsmidler typisk til større forebyggende og (gen)-oprettende vedligeholdelses opgaver.

Det gælder ofte den udvendige vedligeholdelse, hvor størstedelen af finansieringen er fra anlægspuljer.

Der er ikke indeholdt udgifter til terræn.
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi  
               
Fællesdrift
Fællesdrift, afgrænset til "Driftspersonale” og udgifter til ”Service, ekstern hjælp”. 

Opgaverne er de typiske daglige driftstekniske opgaver, fx kontrol med tekniske installationer, at vinduer, døre og belysning fungerer mv. Herudover øvrige driftsopgaver, fx reparation af inventar, flytning af inventar, opsætning af lamper/hylder mv. Endelig akutte driftsproblemer, fx svigt i el-, vand- og varmeinstallationer, vinduer og døre.

Udgifter til fælles drift af udenomsarealer er ikke inkluderet.
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi    kr. pr. BDA* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
Indvendig vedligehold
Indvendig vedligehold er vedligehold af indvendige overflader (fx. vægge, gulve), typisk afhjælpende vedlighold og mindre reparationer.
, kr.
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi  
               
Renhold
Renhold indeholder alene indvendig rengøring, vinduespolering, måtte- og linnedservice samt serviceartikler.

Renhold af udvendig terræn og udvendig bygning inkluderes ikke.
, kr.  
    Forkert, kun tal Kun 0 eller aktuelle værdi Kun 0 eller aktuelle værdi kr. pr. m² rengjort* : x.x  
Det kræver licens for at kunne se DK-benchmark tal og DK-kort med verificerede nøgletal.
 
               
*  indgår i de kommunale nøgletal
         
         


Data er senest opdateret:
2019-04-16 15:32:07