fm3 logo
  Benchmarking for den kommunale ejendomsportefølje
  Nøgletal, der giver værdifuld viden om jeres bygningerAntal kommunalt anvendte m² per borger i kommunen.

Data er behæftet med usikkerhed, da m² ikke er opgjort på helt samme måde.
I alt indgår data fra 95 kommuner, nogle alene med summerede data, andre med detaljeret data på ejendomsniveau.

web-portal er en del af fm3.dk, der rådgiver om Facilities Management.
fm3.dk har hjulpet en række kommunale ejendomscentre med dataindsamling, analyse, benchmarking og udarbejdelse af ejendomsstrategier.
Regeringen har krævet bench- marking af ejendomsområdet siden 2015.
Således også i 2019
Siden Økonomiaftalen for 2015 mellem kommunerne og Regeringen er der lagt pres på for at kommunerne foretager systematisk benchmarking af dele af den kommunale ejendomsportefølje. 

I 2014 udkom den første KORA rapport om nøgletal og i 2015 KORA-2 rapporterne.

I Økonomiaftalen 2016 blev der sat fokus på indløbsaftalerne indenfor ejendomsområdet og for udgifter til drift herunder til rengøring og forsyning.

I 2017 udarbejdede fm3 og Valcon 'Foranalyse om Kloge Kommunale Kvadratmeter (KKM2)' for KL.

I 2018 udarbejdede fm3 og muusmann 'Inspirationsmateriale - Dataunderstøttet arealoptimering'. Opgaven var bestilt af KL og Finansministeriet.

Dette materiale er omtalt i Økonomaftalen 2019.

En rød tråd i materialet er mulig-heden for at bruge benchmarking til at forbedre ejendomsdriften.
 
Links:
Inspirationsmateriale - Dataunderstøttet arealoptimering
Foranalyse Kloge Kommunale Kvadratmeter
KORA2 rapporten 1. del
KORA2 rapporten sammenfatning
Anvend web-portal for nem og hurtig benchmarking af data
 • udfyld få felter pr. tema
 • hurtig overblik af nøgletal
 • grafisk benchmark af nøgletal
 • data på sum niveau
 • rapportering af data
 • export af data til excel
 • demografiske informationer
 
Grafisk benchmark af nøgletal
Se benchmark af egne tal så snart du har indtastet data:


 Klik figur for fuld størrelse
 
Nøgletal giver anledning til eftertanke, men ikke nødvendigvis afklaring ...
Fra benchmarking til strategi
En god strategi kræver et godt datagrundlag. Benchmarking data kan anvendes til at udvikle en strategi for kommunens ejendomme. Hvilke skal udvides, hvilke skal nedlægges, og hvor skal der bygges nyt ?
 
Med et abonnement får du desuden en række værktøjer til dataanalyse:
 •  what-if porteføljeplanlægning
 •  alle nøgletal kan ses grafisk
 •  nøgletal på tværs af alle kommunens ejendomme
 •  mulighed for distrikter
 •  sammenligninger med landsgennemsnit
 •  administratorside
  og meget, meget mere ...

Solidt beslutningsgrundlag
Tekniske og økonomiske data er kun et element, men med en porteføljestrategi kan den kommunale ejendomsafdeling bidrage til løsninger sammen med de forskellige udvalg og forvalt-ninger.
 
Case: Faxe kommune kan spare ca. kr. 12 mio. viser analyse af den kommunale ejendomsportefølje