fm3 logo
  Benchmarking for den kommunale ejendomsportefølje:
  Nøgletal, der giver værdifuld viden om jeres bygningerAntal kommunalt anvendte m² per borger i kommunen.

Data er behæftet med usikkerhed, da m² ikke er opgjort på helt samme måde.
I alt indgår data fra 95 kommuner, nogle alene med summerede data, andre med detaljeret data på ejendomsniveau.

web-portal er en del af fm3.dk, der rådgiver om Facilities Management.
fm3.dk har hjulpet en række kommunale ejendomscentre med dataindsamling, analyse, benchmarking og udarbejdelse af ejendomsstrategier.
Regeringen lægger pres på for benchmarking fra 2015:
I Økonomiaftalen for 2015 mellem kommunerne og Regeringen er aftalt, at der skal til at ske en systematisk benchmarking af dele af den kommunale ejen- domsportefølje. 

Der skal samles data på tre ejendomsområder:

 •  Skole/SFO
 •  Daginstitutioner
 •  Administrationsbygninger

Disse områder udgør typisk ca. 50% af det samlede areal til kommunal anvendelse.

På hvert område, skal der indsamles data for fem temaer:

 •  Vedligeholdelse
 •  Forsyning
 •  Renhold
 •  Fælles drift
 •  Arealudnyttelse
 
Links:
Foranalyse fra KORA (.pdf)
Økonomiaftalen 2015 (.pdf)
(afsnit Ejendomsadministration p.18)
KORA2 rapporten del 1
KORA2 rapporten del 2
Anvend web-portal for nem og hurtig benchmarking af data
 • udfyld få felter pr. tema
 • hurtig overblik af nøgletal
 • grafisk benchmark af nøgletal
 • data på sum niveau
 • rapportering af data
 • export af data til excel
 • demografiske informationer
 
Grafisk benchmark af nøgletal
Se benchmark af egne tal så snart du har indtastet data:


 Klik figur for fuld størrelse
 
Nøgletal giver anledning til eftertanke, men ikke nødvendigvis afklaring ...
Fra benchmarking til strategi
En god strategi kræver et godt datagrundlag. Benchmarking data kan anvendes til at udvikle en strategi for kommunens ejendomme. Hvilke skal udvides, hvilke skal nedlægges, og hvor skal der bygges nyt ?
 
Med et abonnement får du desuden en række værktøjer til dataanalyse:
 •  what-if porteføljeplanlægning
 •  alle nøgletal kan ses grafisk
 •  nøgletal på tværs af alle kommunens ejendomme
 •  mulighed for distrikter
 •  sammenligninger med landsgennemsnit
 •  administratorside
  og meget, meget mere ...

Solidt beslutningsgrundlag
Tekniske og økonomiske data er kun et element, men med en porteføljestrategi kan den kommunale ejendomsafdeling bidrage til løsninger sammen med de forskellige udvalg og forvalt-ninger.
 
Case: Faxe kommune kan spare ca. kr. 12 mio. viser analyse af den kommunale ejendomsportefølje